top of page
IMG_6041.jpg

VAROLUŞUN SEVİYELERİ
 

SEMİNER SÜRESİ 5 GÜN

Bu seminerde evrenin ötesindeki boyutlara giderek beyniniz yine theta frekansında ve ilahi enerji ile bağlantı kurarak her bir seviyenin bilgeliğini deneyimleyeceksiniz.

1. Seviye Yeryüzü Taşlar toprak ve kendi ustalık becerileriniz
2 Seviye Bitkiler ve onlar ile şifa ö zellikleri
3. Seviye İnsan Olmanın kavramı Dünya da neden ve ne için
yaşadığımız
4. Seviye Ataların Bilgeliği
5. Seviye Melekler, üstatlar, boyutlar ve alternatif gerçekler
6. Seviye Yasalar, erdemlerin bilgeliği

SEMİNER İÇERİĞİ
Toprak ananın hafızası, nesneleri programlama
Bitkilerle iletişim ve şifa
Dualite ve dram
Hayvanlara Okuma , şifa ve inanç çalışması
Atalardan bilgi alma ve kristal dizimi
Kollektif kutsal zamanlama
Geleceği hatırlamak, dejavu, kader
Vorteks, portallar
Yasalar, Erdemler ve Yaşam dersleri
Evren ve Ötesi

ÖN KOŞUL
Basic DNA, Advanced DNA, Dig Deeper, Intuitive Anatomy
uygulayıcılığına sahip olmaktır.

bottom of page